contact faliakou

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Αποκατάσταση μαστού μετά απο μαστεκτομή

Απο τον Πλαστικό Χειρουργό Δημήτρη Μαστοράκο

1.   Υπάρχει η αντίληψη ότι πρέπει να περάσουν 1-2 χρόνια μετά τη μαστεκτομή για να γίνει η επέμβαση της πλαστικής αποκατάστασης.  Ποια άποψη κυριαρχεί σήμερα λοιπόν όσον αφορά στο χρονικό προγραμματισμό της επέμβασης αποκατάστασης;

Εφόσον δεν επιλεγεί η οδός της άμεσης αποκατάστασης, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός γιά την έναρξη της αποκατάστασης του μαστού πέρα από τη γενική υγεία της γυναίκας και την κατάσταση των ιστών της.  Το επιχείρημα γιά έναρξη της αποκατάστασης μετά ένα ή δύο χρόνια στηρίζεται στην εντύπωση ότι έτσι θα εμφανιστούν στο μεταξύ πιθανές υποτροπές.  Όμως, δυστυχώς, σχεδόν οι μισές υποτροπές εμφανίζονται αρκετά αργά, μετά τα δύο χρόνια, και σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση δεν έχει επιβαρυντική δράση ή μικρότερη επιβίωση των γυναικών που την κάνουν.  Αντίθετα υπάρχουν μελέτες που δείχνουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της σωματικής εικόνας των γυναικών που κάνουν αποκατάσταση.

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι δεν αρχίζουμε την προσπάθεια αυτή ενώ η γυναίκα κάνει χημειοθεραπεία, και ότι μετά την ακτινοθεραπεία είναι καλό να περνούν τουλάχιστον 6-12 μήνες για να επανέρχονται οι ιστοί στην οριστική τους κατάσταση.

2.   Ποια είναι τα οφέλη και τα μειονεκτήματα από την άμεση αποκατάσταση του μαστού;

Γενικά υπάρουν πολλά οφέλη στην άμεση αποκατάσταση.  Έτσι

 • χειρουργούμε σε ιστούς χωρίς επίδραση από ουλές ή ακτινοβολία
 • η υπομάστιος πτυχή δεν έχει καταστραφεί
 • στη μαστεκτομή αφαιρείται μόνο το ποσό δέρματος που είναι απαραίτητο ογκολογικά και όχι περισσότερο
 • η γυναίκα μπαίνει στην περιπέτεια αυτή, προσβλέποντας από την αρχή στο ότι ξεκινά παράλληλα την προσπάθεια αποκατάστασης
 • εφόσον συνδυάζονται δύο χειρουργεία σε ένα, μειώνεται ο συνολικός αριθμός χειρουργείων και άρα πόνου, ταλαιπωρίας και κόστους
 • λόγω του καλύτερου αποτελέσματος είναι πιθανό ότι μπορεί να αποφευχθεί η όποια παρέμβαση στον άλλο μαστό γιά την επίτευξη συμμετρίας, (που συχνά απαιτείται γιά το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα)

Υπάρχουν όμως και αρνητικά σημεία.  Έτσι

 • απαιτείται διαθεσιμότητα του πλαστικού χειρουργού την ώρα της μαστεκτομής
 • απαιτείται καλή επικοινωνία μεταξύ της γυναίκας, του ογκολόγου χειρουργού και του πλαστικού χειρουργού, ώστε από την αρχή να γίνει η μαστεκτομή με τρόπο που να προετοιμάζει σωστά το έδαφος γιά την αποκατάσταση (π.χ. skin-sparing mastectomy)
 • στην άμεση αποκατάσταση είναι βασικό να υπάρχει καλή αγγείωση των κρημνών της μαστεκτομής, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερα ατραυματική τεχνική από τον ογκολόγο χειρουργό, καθώς και απουσία καπνίσματος, μιά που και τα δύο μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα.  Μιά καλή αποκατάσταση ξεκινά πάντα με μιά καλή μαστεκτομή
 • αφού συνδυάζονται δύο επεμβάσεις σε μία, αυξάνεται το ποσοστό επιπλοκών, αν και όχι σημαντικά (από 1-1,5% γιά τη μαστεκτομή σε 2-2,5% γιά τη μαστεκτομή με άμεση αποκατάσταση)
 • μιά επιπλοκή μπορεί να καθυστερήσει μετεγχειρητικές θεραπείες, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους
 • αυξάνεται λίγο ο πόνος μετεγχειρητικά, χωρίς όμως να είναι περισσότερος από αυτόν της απώτερης αποκατάστασης
 • ίσως το σημαντικότερο μειονέκτημα σχετίζεται με την τελική ικανοποίηση της γυναίκας με το αποτέλεσμα της αποκατάστασης.  Είναι αναπόφευκτο στην άμεση αποκατάσταση να συγκρίνει μιά γυναίκα το αποτέλεσμα με το μαστό που μόλις έχασε ενώ στην απώτερη αποκατάσταση συγκρίνει αυτό με την ουλή της μαστεκτομής.  Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες δείχνουν όμως ότι το απώτερο αποτέλεσμα είναι καλύτερο γιά τη γυναίκα στην άμεση αποκατάσταση και ότι η γυναίκα νοιώθει καλύτερα γιά το σώμα της στην άμεση αποκατάσταση.

3.   Σε ποιές περιπτώσεις μια ασθενής αποτρέπεται να προχωρήσει σε άμεση αποκατάσταση;

Γενικά η μετεγχειρητική ανάγκη γιά ακτινοθεραπεία αποτελεί αντένδειξη γιά αποκατάσταση, αφού θα μειώσει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της αποκατάστασης.  Έτσι, αν γνωρίζουμε προεγχειρητικά την ανάγκη γιά ακτινοθεραπεία καλό είναι να αποφευχθεί η αποκατάσταση και να γίνει αργότερα, μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών, εκός αν η γυναίκα κατανοεί τα προβλήματα και επιμένει να προχωρήσει, παρά τον κίνδυνο ενός αποτελέσματος κατώτερου από τα αναμενόμενα. 

Το πρόβλημα γίνεται πιό δύσκολο όταν δεν είναι σαφής προεγχειρητικά η ανάγκη γιά ακτινοθεραπεία.  Εδώ θα παίξει σημαντικό ρόλο η προσεκτική μελέτη της ασθενούς προεγχειρητικά ( υπερηχογράφημα, MRI, κυτταρολογική λεμφαδένων) καθώς και η επικοινωνία μεταξύ ογκολόγου χειρουργού και πλαστικού χειρουργού, αλλά και η χρήση της βιοψίας φρουρού λεμφαδένα.  Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μιά προσωρινή συσκευή (διαστολέας/διατατήρας ιστών) που επιτρέπει τη διατήρηση του δέρματος και του πεδίου της αποκατάστασης αλλά και τη διενέργεια ακτινοθεραπείας.

Μιά άλλη αντένδειξη γιά αποκατάσταση με χρήση προθέσεων σιλικόνης αποτελεί το ιστορικό νοσήματος κολλαγόνου.  Εδώ μπορεί κανείς όμως να προχωρήσει με αποκατάσταση με αυτόλογους ιστούς.  Βέβαια στις περιπτώσεις φλεγμονής στην περιοχή του μαστού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή πριν την αποκατάσταση γιά ένα ασφαλές αποτέλεσμα.

4.   Υπάρχει κάποιος σοβαρός ιατρικός λόγος για να μην προχωρήσει κάποια ασθενής ποτέ σε εγχείρηση αποκατάστασης μαστού; 
Όχι, εφόσον η ίδια το επιθυμεί και η κατάσταση της υγείας της επιτρέπει την πραγματοποίηση του χειρουργείου.  Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν γιά καθυστέρηση της παρακολούθησης ή γιά βράχυνση της επιβίωσης.  Ακόμη και σε γυναίκες με μεταστατική νόσο, όπου η αποκατάσταση μαστού θα φαινόταν εξεζητημένη από πολλούς, έχει αποδειχθεί η θετική επίδραση της αποκατάστασης στην ψυχολογία της γυναίκας, όταν βεβαίως εκείνη το επιθυμεί και έχει ενημερωθεί κατάλληλα, και βέβαια το προσδόκιμο της επιβίωσής της δεν είναι πολύ βραχύ.  Στις συνθήκες αυτές όμως είναι ακόμα πιό επιτακτική η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε επιπλοκής. 

Μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές μετά την αποκατάσταση μαστού?

Όπως κάθε χειρουργική επέμβαση και η αποκατάσταση μαστού έχει επιπλοκές, πρώιμες και απώτερες.  Έτσι ανάλογα με τη μέθοδο διακρίνουμε

στην αποκατάσταση με προθέσεις

Πρώιμες επιπλοκές

 • λοίμωξη, που μπορεί να απαιτήσει αφαίρεση της πρόθεσης (σπάνια εκτός από τις περιπτώσεις με ιστορικό προηγούμενης ακτινοθεραπείας)
 • νέκρωση δερματικών κρημνών/ αποκάλυψη της πρόθεσης (πιό συχνά στις καπνίστριες, παχύσαρκες ασθενείς)
 • αιμορραγία ή αιμάτωμα που μπορεί να απαιτήσει επανεπέμβαση

Απώτερες επιπλοκές

 • σχηματισμός κάψας γύρω από την πρόθεση που μπορεί να σκληρύνει την πρόθεση και να απαιτήσει επανεπέμβαση
 • ρήξη της πρόθεσης που θα απαιτήσει αλλαγή της
 • ασυμμετρία σε σχέση με τον άλλο μαστό

στην αποκατάσταση με ιστούς

Πρώιμες επιπλοκές

 • λοίμωξη, αν και σπανιότερα από ότι στη χρήση των προθέσεων
 • νέκρωση δερματικών κρημνών (μικρότερης σημασίας εδώ)
 • αιμορραγία ή αιμάτωμα που μπορεί να απαιτήσει επανεπέμβαση
 • μερική ή ολική νέκρωση του κρημνού που χρησιμοποιείται γιά την αποκατάσταση (ποσοστό 5-10% γιά μερική νέκρωση σε μισχωτούς κρημνούς, 3-5% ολική δυστυχώς νέκρωση γιά ελεύθερους κρημνούς)
 • επιλοκές από την δότρια περιοχή (συλλογή, αιμάτωμα, καθυστερημένη επούλωση, κήλη, νέκρωση δερματικών κρημνών)

Απώτερες επιπλοκές

 • ασυμμετρία σε σχέση με τον άλλο μαστό

Μπορεί μια επέμβαση αποκατάστασης να συγκαλύψει σημαντικά στοιχεία για τη πορεία της νόσου γενικά, καθώς και την τοπική υποτροπής της;

Σε γενικές γραμμές, εφόσον η μαστεκτομή γίνει σωστά και σε υγιή όρια, η υποτροπή δεν είναι διαφορετική με ή χωρίς αποκατάσταση. Με τη χρήση του υπερηχογραφήματος και του MRI μπορεί κανείς να δει και πίσω από προθέσεις ή και μέσα σε κρημνούς κάτι που επιτρέπει τον έλεγχο όλης της περιοχής χωρίς προβλήματα.  Δυστυχώς η τοπική υποτροπή μετά μαστεκτομή υποδηλώνει περισσότερο την επιθετικότητα της νόσου που ίσως σύντομα γενικευθεί παρά κάποιο άλλο τοπικό αίτιο. Έχει αποδειχθεί ότι η επιβίωση της γυναίκας παραμένει παρόμοια είτε κάνει είτε δεν κάνει αποκατάσταση μαστού.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα της απώτερης αποκατάστασης;

Τα πλεονεκτήματα της απώτερης αποκατάστασης περιλαμβάνουν

 • την παρουσία ιστών που έχουν επουλωθεί και βρίσκονται σε ηρεμία πριν την έναρξη της αποκατάστασης
 • τη διαθεσιμότητα της τελικής ιστολογικής εξέτασης ώστε να είναι γνωστά τα στοιχεία του όγκου και τα όρια πριν την έναρξη της προσπάθειας
 • καλύτερη αιμάτωση των κρημνών που θα χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση
 • δυνατότητα να αποκατασταθούν βλάβες που έχουν προκληθεί από τις μετεγχειρητικές θεραπείες της ασθενούς και κύρια την ακτινοθεραπεία

Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν

 • έναρξη της προσπάθειας μετά ένα ή δύο χρόνια από τη μαστεκτομή, με χωριστό χειρουργείο, κάτι που μειώνει τις πιθανότητες μιάς γυναίκας να αποφασίσει να κάνει αποκατάσταση αν δεν έκανε άμεση αποκατάσταση
 • χειρισμό ιστών που έχουν ουλές, μειωμένη ελαστικότητα και άρα κατώτερη ποιότητα τελικού αποτελέσματος
 • κατεστραμμένη υπομάστιο πτυχή
 • παρουσία περισσότερων ουλών στο μαστό αν ακολουθηθεί η αποκατάσταση με αυτόλογους ιστούς
 • μεγαλύτερο κόστος και απουσία από την εργασία

Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση του μαστού και ποια τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα καθεμιάς;

Η αποκατάστση μαστού βασίζεται σε δύο μεθόδους

τη χρήση προθέσεων σιλικόνης, σε ένα ή δύο στάδια

Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν

 • απουσία ανάγκης γιά λήψη ιστού από άλλη περιοχή του σώματος
 • ποικιλία σχημάτων και μεγεθών για την επιλογή της σωστής πρόθεσης
 • μικρότερη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης και λιγότερος πόνος
 • ιδανική χρήση σε προφυλακτική ή αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή λόγω της πολύ καλής συμμετρίας που επιτυγχάνεται

Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν

 • δημιουργία μαστού που δεν κινείται με τις κινήσεις της γυναίκας, δεν αλλάζει μέγεθος με τις αλλαγές βάρους,είναι λίγο πιό δροσερός σε σχέση με τον άλλο μαστό
 • ανάγκη γιά περισσότερα από ένα χειρουργεία γιά την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος
 • περιορισμένη δυνατότητα αποκατάστασης μαστών με μεγάλο μέγεθος και πτώση, άρα
 • πολλές φορές ιδίως στις γυναίκες με ώριμους μαστούς, ανάγκη γιά παρέμβαση στην άλλη πλευρά γιά επίτευξη ιδανικής συμμετρίας,
 • πιθανότητα προβλημάτων από την πρόθεση σιλικόνης, όπως αναφέραμε πιό πάνω

τη χρήση ιστών, με κύρια πηγή την κοιλιακή χώρα

Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν

 • αποκατάσταση με ιστούς που αποτελούνται κύρια από λίπος, άρα είναι παρόμοιοι με το μαστό
 • ο μαστός που προκύπτει κινείται φυσιολογικά, αλλάζει μέγεθος με την αλλαγή βάρους, έχει φυσιολογική θερμοκρασία
 • αποφυγή των προβλημάτων σε σχέση με την πρόθεση σιλικόνης
 • δυνατότητα αποκατάστασης μαστού μεγάλου μεγέθους και με πτώση
 • συνδυασμό της επέμβασης με κοιλιοπλαστική

Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν

 • ανάγκη δότριας περιοχής με πιθανότητα επιπλοκών και σχηματισμό ουλών
 • πιθανότητα, αν και μικρή, απώλειας μέρους ή όλου του κρημνού που χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση
 • μείωση της δύναμης του κοιλιακού τοιχώματος που στην περίπτωση των μισχωτών κοιλιακών κρημνών μπορεί να είναι σημαντική, ενώ στους ελεύθερους κρημνούς μικρή ή και καθόλου
 • ανάγκη γιά μακρόχρονο χειρουργείο και μικροχειρουργική τεχνική (ελεύθεροι κρημνοί) με πιθανότητα 3-5% ολικής απώλειας του ιστού
 • αυξημένες ουλές στο μαστό, και παρουσία δέρματος από άλλη περιοχή του σώματος, ιδίως στην απώτερη αποκατάσταση
 • αν έχει αποκατασταθεί ο ένας μαστός με τη χρήση της κοιλιάς, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον αν εμφανίσει κάτι στο μέλλον ο άλλος μαστός
 • ανάγκη ύπαρξης ιστού στη δότρια περιοχή, αρκετού ώστε να μπορεί να αποκατασταθεί μαστός ισομεγέθης με αυτόν της άλλης πλευράς
 • η χρήση του ιστού της ράχης με τον κρημνό του πλατέως ραχιαίου μυός συχνά απαιτεί και τη χρήση πρόθεσης, με μιά σημαντική ουλή στη ράχη

Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή της τεχνικής αποκατάστασης που θα ακολουθηθεί;

Η επιλογή της τεχνικής πρέπει να λάβει υπόψη τα στοιχεία του όγκου, το προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό, την ανάγκη άλλων θεραπειών ή ιστορικό τέτοιων θεραπειών στο παρελθόν, το σωματότυπο της γυναίκας, το σχήμα και μέγεθος του άλλου μαστού, την πιθανότητα γιά μαστεκτομή στον άλλο μαστό, τον πιθανό έλεγχο γιά φορεία των γονιδίων BRCA 1 και 2 ή άλλου τύπου κληρονομούμενου καρκίνου μαστού, την εργασία και τα ενδιαφέροντα της γυναίκας, την ηλικία της και την κατάσταση της υγείας της, βεβαίως τις επιθυμίες αυτής και του συντρόφου της, την οικονομική και ασφαλιστική της κατάσταση.

Η αποκατάσταση του μαστού προκαλεί δυσκολίες στις μετέπειτα θεραπείες;

Η επιτυχημένη αποκατάασταση μαστού δεν επηρεάζει τις άλλες θεραπείες.  Σε γενικές γραμμές πρέπει να αποφεύγεται η ακτινοβόληση αποκατεστημένων μαστών με βάση αυτά που αναφέρθηκαν πιό πάνω καθώς μειώνεται η τελική ποιότητα της αποκατάστασης.  Η λοίμωξη μιάς πρόθεσης όμως μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη άλλων θεραπείων, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους, και γιά το λόγο αυτό είναι βασική η αποφυγή επιπλοκών ιδίως στην άμεση αποκατάσταση σε γυναίκες που θα χρειαστούν μετεγχειρητικές θεραπείες. 

Ποιά είναι η τάση των γυναικών που υποβάλλονται σε μαστεκτομή;  Επιλέγουν την άμεση ή την απώτερη αποκατάσταση;

Η επιλογή των γυναικών σχετίζεται πολύ στενά με το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, καθώς και την ηλικία.  Νέες, εργαζόμενες και απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγουν συνήθως την άμεση αποκατάσταση ενώ μεγαλύτερης ηλικίας, νοικοκυρές χωρίς πτυχία, επιλέγουν συνήθως απώτερη ή καθόλου αποκατάσταση.  Επίσης πολύ σημαντική γιά τη γυναίκα είναι και η καθοδήγηση που θα έχει από τον ογκολόγο χειρουργό, με τον οποίο συνδέεται συνήθως, όπως είναι φυσικό, με βαθειά σχέση εμπιστοσύνης. 

Πότε και με ποιούς τρόπους γίνεται η αποκατάσταση της θηλής και της θηλαίας άλω;

Η αποκατάσταση θηλής και θηλαίας άλω μπορεί να γίνει στο πρώτο χειρουργείο αποκατάστασης μαστού ή σε χωριστό χειρουργείο μετά την ολοκλήρωση αποκατάστασης του μαζικού κώνου.  Σε γενικές γραμμές είναι καλύτερα να γίνεται σε χωριστό χειρουργείο αφού ο χρόνος και η βαρύτητα έχουν επιδράσει στον ένα ή και στους δύο μαστούς, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να αποκατασταθεί η θηλή σε σημείο διαφορετικό από το σημείο που θα αποτελέσει τελικά την κορυφή του μαζικού κώνου.  Στο χειρουργείο αυτό, που θα πρέπει να αποτελεί και την τελευταία φάση στην αποκατάσταση, μπορεί κανείς να εφαρμόσει και μικροδιορθώσεις γιά το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ξεκινώντας από το απλό τατουάζ, που όμως δεν δημιουργεί κάτι ανάγλυφο που θα διαγραφόταν μέσα από κάποιο ρούχο, τις προσθετικές πλαστικές θηλές που κολλούν στο δέρμα εξωτερικά χωρίς επέμβαση και τέλος την αποκατάσταση της θηλής με δερματικό κρημνό ή μόσχευμα και την αποκατάσταση της άλω με τατουάζ ή δερματικό μόσχευμα.  Η αποκατάσταση αυτή, αν και δεν αποκαθιστά την αισθητικότητα της θηλής, μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητική από πλευράς αισθητικής δίνοντας στη γυναίκα σημαντικό μέρος της χαμένης αυτοπεποίθησης σε σχέση με το σώμα της, ιδίως χωρίς ρούχα. 

Ποια είναι η εικόνα του μαστού μετά την αποκατάσταση;  Υπάρχουν ουλές και που;

Η εικόνα του αποκατεστημένου μαστού μπορεί να ξεκινά από μιά κεντική ουλή που τελικά θα κρυφτεί κάτω από την αποκατάσταση θηλής και άλω, μιά οριζόντια ή λοξή γραμμή που χρησιμοποιήθηκε γιά τη μαστεκτομή και τέλος, σε περίπτωση χρήσης αυτόλογου ιστού, τμήμα δέρματος από άλλο σημείο του σώματος, συνήθως κοιλιά ή ράχη, που περιβάλλεται από κάποιες ουλές.  Η τελική εικόνα μπορεί να ποικίλει πολύ ανάλογα με το είδος της αποκατάστασης, τον άμεσο ή απώτερο χαρακτήρα της, τον τύπο της μαστεκτομής, τη χρήση ακτινοθεραπείας.  Γιά το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η προεγχειρητική ενημέρωση και γιά τα είδη αποκατάστασης που ενδείκνυνται αλλά και προσφέρονται αλλά και συγκεκριμένα γιά το είδος που προγραμματίζεται γιά τη συγκεκριμένη γυναίκα. 

Πριν υποβληθεί μια γυναίκα σε αποκατάσταση έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες γυναικών που έχουν ήδη κάνει την επέμβαση;

Εφόσον το επιθυμεί η ασθενής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες από το αρχείο του γιατρού της, με διάφορα είδη αποκατάστασης αλλά και σε ασθενείς παρόμοιων χαρακτηριστικών, από πλευράς ηλικίας, χαρακτηριστικών του όγκου, ιστορικού ακτινοθεραπείας και σωματότυπου.  Έτσι μπορεί να αντιληφθεί ότι αν και προσπαθούμε πάντα γιά το καλύτερο, τα αποτελέσματα κυμαίνονται ανάλογα με αυτά που προαναφέρθηκαν.  Πάνως η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι μιά καλή μαστεκτομή και μιά αντίστοιχα καλή αποκατάσταση θα ικανοποιήσουν τη σημαντική πλειοψηφία των γυναικών. 

Η πλαστική αποκατάσταση καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις ιδιωτικές ασφάλειες;

Τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν το κόστος της αποκατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ στα ιδιωτικά καλύπτουν το σημαντικό κόστος των προθέσεων σιλικόνης που ίσως απαιτηθούν.  Οι ιδιωτικές ασφάλειες σε γενικές γραμμές καλύπτουν την αποκατάσταση μαστού, και την αμοιβή των γιατρών, ανάλογα όμως με τον τύπο του συμβολαίου της ασφαλισμένης.  Η επέμβαση δεν θεωρείται αισθητική, είναι καλό όμως να επικοινωνεί κανείς προεγχειρητικά με το ταμείο ή την ασφαλιστική εταιρεία γιά την αποφυγή συγχύσεων.

Τελειώνοντας πρέπει να πουμε δυό λόγια για τη μεγάλη κατηγορία των γυναικών που δεν θα χρειαστούν μαστεκτομή αλλά μόνο αφαίρεση του όγκου (ογκεκτομή).  Εδώ πλέον, με τη χρήση των πρόσφατων τεχνικών της ογκοπλαστικής χειρουργικής, από μιά ομάδα ογκολόγου χειρουργού και πλαστικού χειρουργού, ή σε άλλες περιπτώσεις από κατάλληλα εκπαιδευμένο σε θέματα πλαστικής χειρουργικής ογκολόγο χειρουργό, μπορούμε με κατάλληλες τεχνικές να διαμορφώσουμε έτσι το μαστό ώστε να αποφευχθεί σε σημαντικό βαθμό η ασυμμετρία που δυστυχώς συχνά προκύπτει ιδίως μετά την ακτινοθεραπεία που απαιτείται όταν δεν γίνει μαστεκτομή.  Έτσι χρησιμοποιώντας τεχνικές ανακατανομής του μαζικού ιστού, ανόρθωσης μαστού ή μείωσης μαστών μπορούμε να αποκαταστήσουμε σε σημαντικό βαθμό τη συμμετρία των μαστών, καλύπτοντας το έλλειμμα από το χειρουργείο αλλά ίσως και αποκαθιστώντας το σχήμα και του άλλου μαστού ταυτόχρονα.  Με τον τρόπο αυτό επιτρέπουμε στον ογκολόγο χειρουργό μεγαλύτερης έκτασης εκτομή από ότι αυτός θα μπορούσε χωρίς τη χρήση των τεχνικών αυτών και βελτιώνουμε το μέγεθος και την υφή του μαστού που θα κάνει και το έργο του ακτινοθεραπευτή σημαντικά ευκολότερο και θα ικανοποιήσει περισσότερο τη γυναίκα, μιά που εδώ διατηρούνται και οι θηλές αλλά και η αισθητικότητά τους. 

Ιδιωτικό Ιατρείο
Athens Breast Clinic

Πύργος Αθηνών
Κτίριο Α, γραφείο ΙΙ Α1α,
Μεσογείων 2-4,
115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7254272-3
Κιν. : 69444469501
faliakou@faliakou.gr
Για να κλείσετε ραντεβού:
rv@athensbreastclinic.com

Νοσοκομείο Μητέρα
Β΄Κλινική Μαστού
Ερυθρού Σταυρού 6,
151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6869670
Τηλ.: 210 6869684
efaliakou@mitera.gr