contact faliakou

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Ο καρκίνος στο μαστό ορισμένες φορές εντοπίζεται εξαιτίας της εμφάνισης συμπτωμάτων, ωστόσο πολλές γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Γι’ αυτό ακριβώς και θα πρέπει όλες οι γυναίκες να υποβάλλονται σε τακτικούς, απεικονιστικούς ελέγχους –ανάλογα με την ηλικία και το ιατρικό, οικογενειακό ιστορικό. Εάν εντοπιστεί κάτι ύποπτο κατά τη διάρκεια των απεικονιστικών εξετάσεων ή υπάρξει ψηλαφητό ογκίδιο ή οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα, τότε ο γιατρός θα προχωρήσει σε μία ή περισσότερες διαγνωστικές μεθόδους για να βεβαιωθεί ή όχι για την ύπαρξη κακοήθειας. Στην περίπτωση που βρεθεί καρκίνος στο μαστό, τότε θα πρέπει να γίνουν άλλες εξετάσεις για να καθορίσουν το στάδιο της νόσου.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μαστογραφία

Η μαστογραφία αποτελεί έναν εξαιρετικά πολύτιμο σύμμαχο ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Την πιο σημαντική σήμερα εξέταση για την εκτίμηση ενός προβλήματος στο μαστό καθώς και την κύρια εξέταση του προληπτικού ελέγχου.  Η μαστογραφία μπορεί να διαγνώσει ένα ογκίδιο μαστού πολύ πριν αυτό γίνει ψηλαφητό.  Όταν μία γυναίκα ψηλαφά ένα ογκίδιο στο μαστό της αυτό είναι κατά μέσο όρο περίπου 2 εκατοστά ενώ η μαστογραφία μπορεί να διαγνώσει ογκίδια μόλις λίγων χιλιοστών. Η ποιότητα της μαστογραφίας έχει εξαιρετική σημασία στη σωστή αποτύπωση και διάγνωση ενός προβλήματος στο μαστό. Θα πρέπει να γίνεται σωστά και να ερμηνεύεται από ειδικό ακτινολόγο μαστού με εμπειρία!

Η γυναίκα που δεν έχει βεβαρυμένο ιστορικό θα πρέπει να κάνει την πρώτη της μαστογραφία (μαστογραφία αναφοράς), σε ηλικία 35 - 40 ετών ώστε να υπάρχει σύγκριση με τις μαστογραφίες που θα διενεργούνται στο μέλλον και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 40. Σήμερα, η σύσταση είναι μια γυναίκα να συνεχίζει να κάνει ετήσιες μαστογραφίες και μετά τα εβδομήντα χρόνια, εφόσον είναι σε καλή γενική κατάσταση και μπορεί να επισκεφθεί το κέντρο της επιλογής της για να κάνει τη μαστογραφία της.

Εάν μία γυναίκα έχει βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό θα πρέπει να ξεκινήσει τον τακτικό, κλινικό, μαστογραφικό έλεγχο τουλάχιστον δέκα χρόνια νωρίτερα, στην ηλικία των 30 ετών και θα πρέπει να υποβάλλεται και σε μαστογραφία και σε υπερηχογράφημα μαστών καθώς και σε Μαγνητική Μαστών κατά περίπτωση.

Με τους σύγχρονους ψηφιακούς μαστογράφους οι γυναίκες δεχόμαστε 50% με 70% λιγότερη ακτινοβολία συγκριτικά με παλαιότερης τεχνολογίας μαστογράφους. Η ψηφιακή μαστογραφία ενδείκνυται ιδιαίτερα σε προεμμηνοπαυσιακές αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Έχει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια και αναδεικνύει καλύτερα τις πιθανές αποτιτανώσεις στο μαστό.

Για τη μαστογραφία θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα ποσοστό 8% - 12% περίπου των καρκίνων του μαστού, παρά τις άριστες συνθήκες τεχνικής και μηχανήματος, δεν απεικονίζονται. Γι’ αυτό και θα πρέπει να συμπληρώνεται με κλινική εξέταση από εξειδικευμένο γιατρό σε συνδυασμό με υπερηχογράφημα μαστών, ιδιαίτερα αν οι γυναίκες έχουν πυκνούς μαστούς. Με το τρίπτυχο –κλινική εξέταση, μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών –επιτυγχάνεται η σωστή διάγνωση κατά 98% με 99%.

Ένα ύποπτο εύρημα στην ψηφιακή μαστογραφία θα πρέπει να επανελέγχεται επιτόπου με περαιτέρω διαγνωστική μαστογραφία, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες εικόνες της περιοχής προς διερεύνηση. Στην περίπτωση που διαφανεί πως ενδέχεται να είναι καρκίνος, τότε θα χρειαστεί βιοψία.

Υπερηχογράφημα μαστών

Πρόκειται για ένα ανώδυνο τεστ που διενεργείται με τη χρήση ηχητικών κυμάτων που σκιαγραφούν ένα μέρος του σώματος. Το υπερηχογράφημα μαστών είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο σε συνδυασμό με τη μαστογραφία, δεν προκαλεί πόνο και δεν εκθέτει το άτομο σε ακτινοβολία. Συνήθως, το υπερηχογράφημα μαστών χρησιμοποιείται επικουρικά για να διερευνηθούν πυκνοί μαστοί για τυχόν ευρήματα αλλά και γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, ενώ βοηθά ώστε να διαχωριστούν οι κύστεις από τα συμπαγή ογκίδια και ορισμένες φορές για να διαφοροποιηθεί ένας καλοήθης όγκος από έναν κακοήθη. Σε άτομα με όγκο στο μαστό, το υπερηχογράφημα μπορεί να αποτυπώσει τυχόν διόγκωση των μασχαλιαίων λεμφαδένων. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το υπερηχογράφημα μαστών να υποκαταστήσει τη μαστογραφία.

Μαγνητική Τομογραφία

Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη μαστογραφία για την απεικόνιση των μαστών των γυναικών που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού ή μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω διερεύνηση ύποπτων περιοχών στο μαστό για ύπαρξη ευρημάτων. Επίσης, η ψηφιακή μαστογραφία επιλέγεται σε γυναίκες με διαγνωσμένο καρκίνο του μαστού για να διασαφηνίσει το ακριβές μέγεθος του καρκίνου και για να εντοπίσει τυχόν άλλους καρκίνους στο μαστό ή για να εξακριβώσει εάν υπάρχουν όγκοι στον άλλο μαστό.

Νέες διαγνωστικές διαδερμικές βιοψίες (μικρο-επεμβατικές)

Σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές όπως η παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA) και η διαδερμική βιοψία κόπτουσας βελόνης (Core biopsy), μας δίνουν τη δυνατότητα λήψης ιστού από την βλάβη είτε με την μορφή κυττάρων ή με την μορφή ιστού. Στις περιπτώσεις που η βλάβη είναι μικρή και δεν είναι ψηλαφητή, η λήψη γίνεται με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Επίσης, τεχνικές στερεοτακτικής βιοψίας με τη βοήθεια του μαστογράφου μας επιτρέπουν να παίρνουμε ιστό από περιοχές ύποπτες, μη ψηλαφητές καθώς και από περιοχές με αποτιτανώσεις στο μαστό για ιστολογική διάγνωση. Σήμερα, διαγνωστικές μέθοδοι όπως η βιοψία με τη χρήση του mammotome, μας επιτρέπουν να έχουμε ιστολογική επιβεβαίωση μιας καλοήθους βλάβης αποφεύγοντας σε αρκετές περιπτώσεις μη αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά μας επιτρέπουν και σε άλλες περιπτώσεις να έχουμε προεγχειρητική διάγνωση ώστε να προγραμματίσουμε σωστά ένα ογκολογικό χειρουργείο.

Ιδιωτικό Ιατρείο
Athens Breast Clinic

Πύργος Αθηνών
Κτίριο Α, γραφείο ΙΙ Α1α,
Μεσογείων 2-4,
115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7254272-3
Κιν. : 69444469501
faliakou@faliakou.gr
Για να κλείσετε ραντεβού:
rv@athensbreastclinic.com

Νοσοκομείο Μητέρα
Β΄Κλινική Μαστού
Ερυθρού Σταυρού 6,
151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6869670
Τηλ.: 210 6869684
efaliakou@mitera.gr