ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ

Όμιλος Υγεία: Κάντε την πρόληψη τρόπο ζωήςΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ

Ο καρκίνος του μαστού είναι ένα συχνό πρόβλημα σήμερα. Πού πρέπει να απευθυνθεί μια γυναίκα για τη φροντίδα της;

Δείτε το video

 

Εκτύπωση